Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Atenció farmacèutica – Farmàcia Dr. Xavier Figueras Remolat

Atenció farmacèutica

“La majoria de les fallades (dels fracassos) de la farmacoteràpia es poden atribuir a una mala utilització dels medicaments per part dels pacients. La solució per a aquest important problema és la implantació de l’Atenció Farmacèutica”

El tractament d’una malaltia comença després que el metge ha fet un diagnòstic i amb aquesta base indica un tractament per guarir-la i/o alleujar-ne els símptomes. La major part de les vegades aquest tractament és farmacològic, és a dir, amb medicaments. Però hi ha cops que malgrat que el diagnòstic, la prescripció de la medicació, la posologia i la dispensació són correctes aquest tractament farmacològic falla i no s’aconsegueixen els objectius previstos. Això és pel fet que en aquestes ocasions els medicaments no s’utilitzen o actuen correctament. Les causes poden ser diverses: Dosi inferior o superior a la necessària per a un pacient, reccions adverses o interaccions amb altres medicaments, prendre més dels necessaris (automedicació) i el més freqüent i que representa el 50% dels casos, l’incompliment de la pauta del tractament farmacològic. Sens dubte, la millor solució és un control dels tractaments farmacològics en els pacients realitzat per un professional sanitari.

Amb l’Atenció Farmacèutica es realitza el seguiment farmacològic del pacient amb dos objectius:
1. Responsabilitzar-se amb el pacient que el medicament farà l’efecte desitjat pel metge que ho va prescriure.
2. Vigilar que durant el tractament no apareguin o apareguin els mínims problemes no desitjats i si apareixen resoldre’ls entre els dos o amb ajuda del seu metge.

Faus MJ, Martínez Romero F. L’Atenció Farmacèutica en farmàcia comunitària: evolució de conceptes, necessitats de formació i estratègies per a la seva engegada. Pharmaceutical Care Espanya 1999;1:52-61